top of page

Impulsamos
Comunidades enerxéticas

descentralizado

  Un novo modelo enerxético 

  é posible

 Únete á revolución da enerxía comunitaria

Comunidad Energética, Energía Comunitaria, Energía Solar Fotovoltaica, Energía eólica, Autoconsumo Comunitario, Comunidad Local de Energía, Comunidad de Energía Renovable, Belian, Belian Energy

Facilita a adopción de enerxía limpa

As Comunidades Enerxéticas apoianse na forza da unión social para o desenvolvemento e financiamento de proxectos de enerxía renovable aos que sería difícil acceder individualmente.

Promove o aforro enerxético e económico

Os proxectos de Enerxía Comunitaria  promoven unha xestión enerxética responsable na comunidade, o que supón un aforro económico e axuda a reducir a pegada de carbono.

Fomenta a participación social

As comunidades enerxéticas baséanse na participación cidadá real, asociando o desenvolvemento de proxectos enerxéticos á aceptación social e á adaptación ao territorio.

Impulsa o crecemento local

As comunidades enerxéticas permiten un acceso xusto e económico á enerxía renovable máis barata, repercutindo beneficios na comunidade local e abordando a pobreza enerxética.

Por que Enerxía Comunitaria?

Belian Energy actúa pola democratización da enerxía

Belian Energy nace coa misión de ser parte activa do cambio cara a un modelo enerxético máis xusto e inclusivo. Queremos ser un apoio para que a sociedade tome conciencia e participe na transición enerxética a través dun  acompañamento profesional para o impulso  de Comunidades Enerxéticas.

Comunidad Energética, Energía Comunitaria, Energía Solar Fotovoltaica, Energía eólica, Autoconsumo Comunitario, Comunidad Local de Energía, Comunidad de Energía Renovable, Belian, Belian Energy, Autoconsumo Compartido
Metodoloxía para a promoción de comunidades enerxéticas

Belian Energy conta cunha metodoloxía que se adapta ao nivel de madurez de cada comunidade enerxética, apoiando cada fase do proxecto coas ferramentas necesarias dun xeito aberto e colaborativo.

Fase 1. Impulsa

Grazas ao noso coñecemento do sector enerxético, cooperamos no proceso de configuración e planificación da Comunidade enerxética.

Fase 0. Actúa

Somos o apoio necesario para iniciar o proceso participativo de creación dunha comunidade enerxética, guiando os primeiros pasos cara a un novo modelo enerxético renovable e democrático.

Fase 2. Activa

Belian Energy ofrece apoio profesional ás comunidades enerxéticas, resolvendo todos os aspectos técnicos e administrativos para que a iniciativa se faga realidade.

As comunidades enerxéticas son cousa de todos

Particulares

Únete á enerxía comunitaria

Comeza hoxe unha Comunidade Enerxética

Grazas, contactaremos contigo en breve!

Formulario C.E
bottom of page